Lluís Vilar GALERIA

Pintura a l'oli, acrílic i tècnica mixta

Món efímer

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 Lluís Vilar GALERIA

Els continguts d'aquesta web, només són per a ús personal. Ni els textos ni les imatges poden ésser reproduïdes per cap mitjà ni en cap format, sense el consentiment per escrit de l'artista.