En l’apartat Exposicions hi trobaràs les diferents propostes realitzades per l’autor en diferents espais, tant de caràcter temporal com permanent. Una bona mostra són les obres realitzades en l’epai d’El Prat Verd de Malla. Així com exposicions temporals en diferents Galeries d’Art.