Esbarzers

ESBARZER

És planta indicadora de terrenys profunds i lleugerament humits. Es considera com vegetació invasora que ocupa grans extensions i no es destrueix ni tallant-la ni cremant-la. Tampoc no és fàcil d'eliminar-la amb herbicides, però puix que és una planta molt heliòfila no tolera l'ombra dels arbres, per això sempre es fa als marges dels boscos i camins.

    (Viquipèdia)

 

 

Esbarzer cremat
La persistència dels esbarzers
Esbarzer cremat
Esbarzer cremat
persistència
persistència
persistència
persistència